Jakość
 O firmie
 Usługi
 Jakość
 Flota
 Usługi spedycyjne
 Wynajem
 Galeria
 Kariera
 Kontakt


     Menu Jakość
 
 

Pragniemy uprzejmie poinformować, że w dążeniach do ciągłego doskonalenia oferowanych przez nas usług, oraz zwiększenia zadowolenia naszych klientów, firma P.H. Export-Import Tomasz Prokopiuk  jest w trakcie wdrażania i certyfikowania zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodowymi normami serii ISO 9001:2000.

Poniżej prezentujemy wiodące cele Polityki Jakości funkcjonujące w naszym systemie zarządzania:

 • spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów na najwyższym poziomie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w transporcie towarów spożywczych,
 • doskonalenie jakości świadczonych usług i procesów,
 • rozszerzenie oferty świadczonych usług,
 • realizowanie usług zgodnie z wymaganiami prawnymi i przyjętymi zobowiązaniami,
 • inwestycje w celu sprostania wymaganiom rynku,
 • zdobycie znaczącej pozycji na rynku.

Gwarantujemy wysoki standard usług poprzez:

 • terminowość i jakość dostaw,
 • specjalistyczny tabor,
 • szeroki zakres usług,
 • dopasowanie usługi dla indywidualnych klientów,
 • stały monitoring floty GPS, GSM,
 • konkurencyjne stawki frachtowe i promowe,
 • przewozy ADR,
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika,
 • możliwość dodatkowego ubezpieczenia przewożonego ładunku,
 • Karnety TIR.


P.H. Export-Import Tomasz Prokopiuk deklaruje podejmować działania, które prowadzą do rozwoju firmy, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko naturalne. Dużą wagę w naszej działalności przywiązujemy do kwestii społecznych i ekologicznych.

Główne założenia polityki środowiskowej to:

 • działanie zgodnie z ustawodawstwem polskim i unijnym dotyczącym ochrony środowiska oraz prawa pracy,
 • poszukiwanie i stosowanie najnowszych technologii transportowo-logistycznych ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego,
 • preferowanie współpracy z przewoźnikami i dostawcami, którzy świadczą usługi najwyższej jakości usługi i stosują programy zarządzania środowiskiem,
 • dążenie do poprawy proekologicznych postaw pracowników, poprzez stałe szkolenie personelu w zakresie ochrony środowiska i sposobów zmniejszania szkodliwego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne,
 • wdrażanie i monitorowanie procedur proekologicznych, dotyczących między innymi sortowania odpadów i stosowania opakowań przyjaznych środowisku naturalnemu,
 • stosowanie paliw z udziałem biokomponentów,
 • zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych poprzez zakupy ciągników spełniających normy Euro 4 i Euro 5,
 • zmniejszanie emisji CO2 poprzez optymalizację procesów transportowych, w tym zmniejszanie przejazdów bez ładunków, edukację kierowców w zakresie ekonomicznej jazdy, maksymalne wykorzystywanie przestrzeni ładunkowej,
 • stosujemy bieżnikowanie opon, co przedłuża ich okres użytkowania a co za tym idzie zmniejszamy ilość odpadów. Nasza baza transportowa wyposażona jest w najnowocześniejsze separatory do neutralizacji zanieczyszczeń takich jak: oleje silnikowe, smary, itp.
 
2009-03-12


Reklama na samochodzie
 
Przyjmiemy reklamy na samochody ...